Thisted

Anlægget i Thisted blev sat i drift i 1984 som det første geotermiske anlæg i Danmark.

Forud for idriftsættelsen af anlægget var der i 1981 boret en efterforskningsboring til ca. 3 kilometers dybde, som havde vist, at de vandledende egenskaber i denne dybde var for ringe. I stedet valgte man at etablere indvinding fra Gassum-formationen i knap 1,3 kilometers dybde, som har fine vandledende egenskaber. Endnu en boring blev derfor udført ved Thisted i 1983, og et forsøgsanlæg med en el-drevet varmepumpe blev etableret i 1984. I 1988 blev el-varmepumpen på grund af ændringer i elafgifterne udskiftet med en absorptionsvarmepumpe.

Anlægget blev i 2000 udvidet med endnu en absorptionsvarmepumpe efter at have kørt fint siden indvielsen i 1984. Anlægget kan producere, hvad der svarer til 2.000 husstandes årlige varmeforbrug, men varmebehovet i byens fjernvarmenet er ikke stort nok til at udnytte anlægget fuldt ud, og det kører derfor typisk kun mellem oktober og april.

Om anlægget

Fra produktionsboringen pumpes op til 200 m3 vand pr. time op fra knap 1,3 kilometers dybde. Vandet filtreres og ledes gennem et varmepumpeanlæg, filtreres igen og pumpes tilbage til undergrunden gennem injektions-boringen. Begge boringer er udført som lodrette boringer, og afstanden mellem boringerne er ca. 1,5 kilometer.

 Thisted Principdiagram

Simpelt principdiagram for det geotermiske anlæg i Thisted.

Thisted Varmeforsyning varetager selv den daglige drift af anlægget, herunder driften af de 2 store absorptionsvarmepumper, der overfører varmen fra geotermivandet til fjernvarmenettet. Kun ved brøndoperationer såsom skift af dykpumpen og udsyring af injektionsboringen er der behov for assistance udefra.

Anlægget kan producere op til 7 MW varme fra undergrunden. Hertil kommer op til 10 MW varme fra drivvarmen til absorptionsvarmepumperne. Drivvarmen kommer primært fra Thisted Varmeforsynings halmforbrændingsanlæg, alternativt fra byens affaldsbaserede kraftvarmeanlæg. Når drivvarmen kommer fra halmkedlen, er absorptionsvarmepumperne i praksis gratis at drive, fordi varmen blot ledes igennem absorptionsvarmepumperne i stedet for direkte ud på fjernvarmenettet. Kedlen bruger således ikke mere halm for at drive absorptionsvarmepumperne.

På grund af reservoirets gode vandledende egenskaber kommer der 20 gange så meget varme ud af anlægget, som det kræver af el for at drive det.

Den producerede varme overføres til byens fjernvarmenet, der hermed får dækket næsten hele varmebehovet med stabil, sikker, billig og klimavenlig energi.

 Thisted Luftfoto
Det geotermiske anlæg i Thisted.