Den geologiske usikkerhed

Usikkerhederne vedrørende geotermisk fjernvarmeproduktion ligger primært under etableringen af anlægget i modsætning til andre former for fjernvarmeproduktion, hvor de økonomiske usikkerheder primært ligger i driftsfasen.

Usikkerhederne omkring teknisk relaterede skader af meget stort omfang, som for eksempel forurening, er relateret til undergrunden, og en ansvarsforsikring i forbindelse med sådanne skader er lovpligtig.

For at mindske de tekniske og økonomiske usikkerheder og eventuelt tilhørende økonomiske tab, etableres geotermiske anlæg i faser, og de geologiske forhold revurderes i de enkelte faser på baggrund af ny viden opnået i de(n) foregående fase(r). Herigennem opnås det bedst mulige beslutningsgrundlag for at fortsætte ind i den næste fase.

Søren Berg Lorenzen, ansat i det tidligere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, har sammen med Lars Henrik Nielsen fra GEUS skrevet en artikel om risikoafdækning. 

Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) lavede i november 2011 en redegørelse, der beskriver risici for økonomiske tab i forbindelse med geotermiske projekter. I redegørelsen omtales de forsikringer, der er tilgængelige på markedet.